Kredyt technologiczny – postaw na innowację

Każde przedsiębiorstwo musi nadążyć za konkurencją i dynamicznie rozwijającym się rynkiem, zatem często zmuszone są do inwestycji w specjalistyczny sprzęt. Zaawansowana technologia nie należy natomiast do najtańszych. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu – kredyt technologiczny.

Czym to jest kredyt technologiczny?

Jest to specjalna dotacja przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, która ma służyć na pokrycie wdrożeń nowych technologii w firmach do produkcji nowoczesnych produktów i towarów. Kredyt ten nie może zostać wykorzystany do kupienia środka trwałe, jedynie na rozwój istniejących maszyn produkcyjnych. Zasadniczą różnicą między kredytem technologicznym, a zwykłym kredytem jest taka, że firma która pozyskuje takową dotację może liczyć na pokrycie części sumy z państwowych środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Suma ta może wynieść nawet 75% całej kwoty kredytu.

Jak pozyskać taki kredyt?

Pierwszy etap to złożenie wniosku do banku, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Główną zasadą przyznania kredytu technologicznego jest tak jak w przypadku zwykłego kredytu zdolność kredytowa osoby zainteresowanej. W ciągu 60 dni zawarta zostaje umowa kredytu technologicznego albo przyznana promesa kredytu technologicznego. Jeżeli bank uzna, osobę ubiegającą o kredyt za rzetelną następuję wypłata środków. Jest to tak zwana premia technologiczna. Kredytobiorca otrzymuje ją jednorazową lub w transzach do wysokości odpowiadającej sprzedaży netto towarów lub usług będących wynikiem inwestycji. Należy pamiętać, aby premia została wypłacona musi ona zostać wykorzystana w całości.

Aby kredytobiorca mógł otrzymać Strategor - kredyt technologiczny musi posiadać wkład własny w wysokości 25% przedsięwzięcia.

Warto wobec tego zainteresować się tą metodą pozyskiwania kapitału, w sytuacji, gdy w firmie potrzebne są nowoczesne technologie.

Money obraz autorstwa kstudio - www.freepik.com